Projekt: Naložba v visoko produktivno krožno žago za razrez kovin

JR P4I 2022 – Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

 

Namen projekta:  

Naložba v visoko produktivno krožno žago za razrez kovin s kompresorjem, ki bo omogočila večjo snovno učinkovitost, zmanjšanje porabe energije ter zmanjšanje odpadkov v proizvodnji.

Načrtovani rezultati:

  • povečati snovno izrabo pri razrezu kovi za vsaj 15%,
  • vsaj za 15% zmanjšati porabo električne energije na enoto proizvedenega proizvoda,
  • zmanjšanje odpadkov v proizvodnji,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
  • ohranitev števila zaposlitev v podjetju,
  • izboljšanje kakovosti proizvodov.

 

Zaključek projekta: 30.9.2022

Višina naložbe: 150.413,60 EUR

Višina financiranja iz mehanizma: 150.413,60 EUR

Naložba je del načrta, ki se financira iz mehanizma noo.gov.si .

 

Financira Evropska unija – NextGenerationEU